top of page

Kas kauplus peab kvaliteetset kaupa tagasi võtma?

14-päevane vahetamise ja tagastamise õigus kehtib üksnes sidevahendi abil või väljaspool kaupleja äriruume ostetud kaupade puhul. Levinuimaks näiteks sidevahendi abil kauplemisest on e-poed. Tavalisest kauplusest ostetud kaupade puhul 14 päeva reegel ei kehti.

Nagu nähtub meile väga sageli esitatud küsimustest, ei tea paljud tarbijad, et kaupleja ei ole kohustatud andma võimalust ostetud kaupa vahetada või tagastada. See on võimalik üksnes kaupleja nõusolekul, jõudes temaga kokkuleppele.

Inimesed saavad mõnikord kingituseks asju, mida neil vaja ei ole. Kauplused ei pea kvaliteetseid tooteid tagasi võtma isegi siis, kui kingitud asjal on ka ostutšekk olemas.

Müüja ja tarbija (ostja) õigused ja kohustused on kirja pandud võlaõigusseaduses. Kui müüdud kaup osutub ebakvaliteetseks, on müüja kohustus toode kaupluse kulul parandada või asendada. Ostetud praaktoote eest raha tagasi küsida saab ostja tavaliselt alles siis, kui parandamine ebaõnnestus või parandamise aeg on liiga pikk. Seaduses on sätestatud üldised põhimõtted, millest tuleb lähtuda, kuid iga konkreetse ebakvaliteetse kauba puhul sõltub ostja pretensiooni lahendamise käik tegelikest asjaoludest.

Kuigi kauplejad ei ole selleks kohustatud leidub küllalt palju kauplusi, kus hoitakse oma kliente ja vahetatakse müüdud kaup võimaluse korral ostjale sobivama vastu või antakse ostu eest raha tagasi. See on aga kaupluse õigus, mitte kohustus. Mõistlik oleks teha juba enne ostmist kindlaks, kas konkreetne kauplus lubab kaupa vahetada või tagastada, et arvestada seda ostuotsuse tegemisel.

bottom of page