top of page
IMG_8460-copy copy_edited.jpg
Üldist

1. Kõikidele ESTA UKSED-e poolt tarnitud ustetoodetele on 1 aastane garantii. Garantii kehtib alates toote ostmise päevast. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud dokument.

2. Kõik garantiiajal jooksul ilmnenud töötamisvigadega ustetooted vahetatakse välja või parandatakse tehase kulul.

 

Juhend

 

1. Uste eesmärgipärane kasutamine eeldab, et nii luku/uks kui selle üksikosade suhtes ei rakendata ülemäärast jõudu. Kunagi ärge üritage lukku avada selleks mitteettenähtud vahendeid kasutades. Võtit ja väändenuppu tuleb pöörata õiges suunas.

2. Garantii korras ei kuulu väljavahetamisele tooted, mille rike on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.

3. Lisavõtmed tuleb alati valmistada luku valmistajatehase originaaltoorikutest, järgides tehase poolt kehtestatud täpsusnõudeid. Mingi teise tooriku või lubatust suurema tolerantsiga võtme kasutamisest põhjustatud lukusüdamiku ebanormaalselt kiirem kulumine ei kuulu garantii alla. Samuti ei kuulu garantiikorras väljavahetamisele/ parandamisele lukusüdamikud, mille mittetöötamine on tingitud ebapiisavast või valest hooldusest (nt. tolmust, mustusest tingitud südamiku kinnikiilumine, vms.).

4. Lisaks luku/ukse ja selle osade hooldusele tuleb korrapäraselt kontrollida ka ukse tööd. Uks peab raami sisse mahtuma sujuvalt, ei tohi olla liiga tihedalt vastu raami surutud ega ära vajuda (vajadusel reguleerige uksehingi või vasturaua asendit). Uksesulgur peab olema korralikult reguleeritud ega tohi ust liiga suure jõuga kinni tõmmata.

5. Lukukeel ei tohi lukustatud asendis mingil juhul toetuda vasturaua peale, eriti konkskeelega lukkudel. Seda nõuet on soovitav kontrollida regulaarselt, sest uksed kipuvad aja jooksul vajuma. Lukukeel ei tohi lukustamisel/avamisel hõõruda vastu vasturauda, vaid peab liikuma sama takistamatult kui lahtise ukse korral.

6. Raskendatud tingimustes, s.o. tiheda kasutuse korral (rohkem kui 200 avamist päevas), ebakorrektse avamise/sulgemise võimalusel (uste lohakas kinnilöömine, jms.), suurendatud korrosiooniohuga või keemiliselt aktiivses keskkonnas ning muudes raskendatud tingimustes tuleb kasutada kõrgendatud vastupidavusega ja soovitavalt ka roostevabast terasest.

7. Keemiliselt aktiivses või kõrgendatud korrosiooniohuga keskkonnas tuleb kasutada lisaks eelnimetatutele ka roostevabast terasest lukutarvikuid (südamikukatteid, ukselinke).

8. Raskematel(s.o. üle 100 kg) ja/või tiheda kasutusega ustel tuleb kasutada lisavedruga ukselinke. Viimaseid võib kasutama ka sulguritega ustel.

9. Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta luku tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine (v.a. tootmisetehnoloogilisest põhjustest tingitud pinnakatte kahjustused).

10. Lukutoodete valikul tuleb arvestada, et tume oksiid, läikiv ning matt messing on dekoratiivsed pinnakatted, mis on mõeldud kasutamiseks valdavalt kuivades tingimustes ego ole sobilikud korrosiivsesse keskkonda. Läikiv ja matt kroom ning roostevaba teras on vastupidavad nii välis- kui sisetingimustes.

11. Lukuosade iseseisval lahtivõtmisel kaotab garantii kehtivuse.

12. Erimeelsuste korral on ostjal õigus nõuda ekspertiisi. Ekspertiisi teostamise ajaks ei ole maaletooja kohustatud andma tasuta asendustoodet, selle peaks klient omale ise ostma. Juhul kui ekspertiis tuvastab, et toode kuulub garantiikorras väljavahetamisele, kompenseeritakse kliendile asendustoode. Ekspertiisi saadetud tooteid ei tagastata.

Lukusüdamiku hooldus

1. Lukusüdamikku tuleb puhastada ja õlitada vähemalt kaks kord aastas, tiheda kasutamise ja agressiivse või tolmuse keskkonna korral kord kuus.

2. Lukusüdamiku puhastamiseks tuleb kasutada puhastusvahendit ASSA Lock Cleaner ja õlitamiseks ASSA lukuõli Lock Spray või WD 40. Teised puhastus- või määrdeained võivad rikkuda südamiku ning garantii kaotab kehtivuse.

3. Puhastamise/õlitamise protseduur:

a. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal puhastusvahendit Lock Cleaner. (Piisaval hulgal: nii et vahendit südamikust veidi ka välja voolab).

b. Torgake võti lukusüdamikku, ning tõmmake välja. NB! Võtit ei tohi mingil juhul südamikus keerata – nii ajate mustuse südamikus laiali ning südamik võib kinni kiiluda. Puhastage võti.

c. Korrake protseduuri seni, kuni mustust võtme külge enam ei jää.

d. Pritsige lukusüdamikku piisaval hulgal WD40. Korrake võtmega 1-2 korda puhastusliigutust ning seejärel keerake võtit südamikus (a’la lukku kinni/lahti keerates).

e. Peale puhastusvahendiga puhastamist tuleb kindlasti kasutada lukuõli, kuna puhastushahend on keemiliselt aktiivse toimega.

4. Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu, jms. eest.

5. Kunagi ärge värvige lukusüdamikku.

Lukuraami hooldus

6. Luku- ja lingikeelt tuleb määrida külgedelt  lukurasvaga vähemalt kaks korda aastas, tiheda kasutamise korral ja korrosiooniohtlikus keskkonnas aga sagedamini.

7. Luku puhastamiseks ei tohi kasutada korrosiooni tekitavaid ega keemiliselt aktiivseid aineid.

8. Kunagi ärge värvige üle lukuraami ega teisi lukuosi.

9. Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukuraami liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukuraami sattuda vesi.

Ukselinkide, katete hooldus

10. Ukselinkide, dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, samuti kriimustavaid või muid mehaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusl võib linkide ja katete puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud tolmulapppi.

11.Vähemalt kord aastas tuleb käepideme ja väändenupu liikuvaid osi õlitada  WD 40 lukuõliga või määrida lukurasvaga (paar tilka õli ukselingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).

Garantii piirangud

- Uks  peab olema komplekteeritud, paigaldatud, kasutatud ja hooldatud vastavalt ESTA UKSED instruktsioonidele, mis on ka ära toodud käesolevas garantiiraamatus. Nende instruktsioonide mittetäitmisel kaotab garantii kehtivuse.

- Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.

- Garantii ei hõlma samuti rikkeid, mis on põhjustatud mehaanilisest kahjustamisest, lõhkumisest, hoolimatusest, ettenägematutest asjaoludest (nagu tulekahju, jms.).

- Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta luku tööd, nagu näiteks pinnakatete kriimustused või kulumine.

- Ilma nõuetekohaselt vormistatud ostutšekita ja täidetud garantiiraamatuta garantii ei kehti.
 

bottom of page